L’AVV “celebra” aquesta data coincidint amb la recent proposta de canvi d’usos d’un dels equipaments

Alba Cabrera i Genís Pascual

Quan fa set anys les associacions de veïns vam decidir convocar el primer acte irònic d’aniversari del retard acumulat al projecte de les Casernes, feia cinc anys que s’havia aprovat i només hi havia tres equipaments construïts.

Carretll 12 anys CasernesEns movia la indignació per la paralització d’un projecte en què molta gent hi havia volgut guanyar diners: l’ajuntament havia retirat la seva opció de compra i el Consorci de la Zona Franca havia pagat més de 83 milions d’euros a una administració: el Ministeri de Defensa. I tot i així el consorci tenia la intenció de fer-hi diners.  Ara que fa set anys que fem aquest acte d’aniversari cada juny, segueixen havent-hi els mateixos tres equipaments acabats. I pel que fa a l’habitatge protegit, tampoc és que s’hagi avançat gaire més. Lluny de desitjar que aquest acte es converteixi en habitual, no podem cansar-nos de recordar que aquest projecte havia d’estar acabat en quatre anys, i que ja el 2006 venia a donar resposta a les mancances que teníem llavors.

Ara que fa set anys que fem aquest acte d’aniversari cada juny, segueixen havent-hi els mateixos tres equipaments acabats. I pel que fa a l’habitatge protegit, tampoc és que s’hagi avançat gaire més.

Aquest any, com sempre, hi ha hagut representació de veïns i de grups polítics, tot i que d’aquests darrers se n’ha trobat a faltar alguns. Vam repartir coca i cava, i vam llegir el manifest. Com a novetat, va començar a córrer entre els veïns el debat sobre la conveniència o no d’un tanatori, ja que Serveis Funeraris de Barcelona ha guanyat la subhasta pel solar de darrere de la Comissaria dels Mossos, on hi havia d’haver un alberg de joves.

Dotze anys després de l’aprovació del planejament de les Casernes encara queda molta feina a fer. Els únics equipaments acabats avui dia són la Comissaria dels Mossos, l’escola Eulàlia Bota i el Sociosanitari Isabel Roig (CAP Casernes). Aquest juny, al solar que el projecte destinava per a la construcció d’un alberg per a joves a Casernes, el Consorci de la Zona Franca (propietari dels terrenys) ha proposat fer el canvi d’usos i construir-hi un tanatori perquè l’empresa funerària Mèmora ofereix un pressupost més elevat que la constructora Cel Obert per fer-hi l’alberg. Una proposta de canvi d’usos que té quinze mesos per aprovar-se o desestimar-se. L’AVV reivindicarà la proposta inicial de mantenir l’alberg juvenil a les instal·lacions de Casernes, en un principi, acceptant la construcció del tanatori a Casernes perquè també és un altre equipament que manca al poble i d’utilitat. Però l’AVV insistirà en la igual necessitat de construir també un alberg juvenil.

L’AVV insistirà en demanar a l’ajuntament que pressioni per la construcció de l’alberg i no deixi que el tanatori el substitueixi.

També es demanarà a l’ajuntament que pressioni per la construcció de l’alberg i no deixi que el tanatori el substitueixi, ja que l’administració té en propietat un 15% del solar públic on estava pensat fer aquest equipament juvenil. A més, l’AVV també va demanar que, a causa d’aquesta opció de voler fer un canvi en els usos del projecte, es fes una nova comissió de seguiment del projecte que ja fa mesos que no es reuneix, i ara està prevista per principis del mes de juliol.

639_foto_12 aniversari

Aquest mes de juliol, la zona verda de Casernes continuarà en construcció i s’ampliarà per fer un camí de xiprers que arribarà des dels apartaments de gent gran, passant per la residència també de la tercera edat i arribant a aquest solar del tercer equipament, que està ara en debat obert per determinar si serà un tanatori o un alberg juvenil. La construcció d’aquest passeig es fa amb la intenció d’interconnectar l’illa amb l’eix comercial andreuenc, que fins ara queda físicament separat d’aquesta zona i hi ha un contrast comercial i d’afluència de gent que es concentra al nucli urbà del poble, que amb aquest projecte s’espera redistribuir.

Una altra novetat d’usos d’equipament que s’està acabant de perfilar recentment a Casernes és la construcció d’un edifici d’oficines pera l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona a l’espai que fins que comencin les obres en aquest sector segueixen ocupant els Legionarios. Tal com ha passat amb Hisenda, que ara es troba al Carrer Gran, es pretén que aquesta administració adquireixi el solar número 6 (vegeu la foto del cartell) per situar-se en l’emplaçament, ja que en l’actualitat Urbanisme es troba al costat del centre comercial de Les Glòries a Barcelona i paguen un lloguer molt elevat a una empresa francesa, i seria una manera de renovar la concepció franquista i militar de la zona.

Per tant, dels solars de Casernes només en queda el número 12 del cartell per adjudicar amb algun equipament o redistribuir els actuals que, ara mateix, entren en conflicte per la construcció del tanatori en l’espai pensat per l’alberg juvenil darrere la comissaria. Igualment, cal destacar que els residents de la zona on des del consistori es vol demanar el canvi d’usos per construir el tanatori, han expressat a l’AVV de manera informal que tenir un tanatori al costat d’una zona verda àmplia on s’espera que molts infants, entre altres usuaris, en facin ús, és una idea que genera cert rebuig.

Però el més destacable per l’AVV sobre aquest projecte, un any més, continua essent que  s’esperava resoldre’n l’execució en quatre anys i enguany n’ha complert dotze i que aquest projecte ha de garantir sobretot, hi hagi els canvis d’equipaments que pugui haver-hi, la construcció de més de 1.000 habitatges protegits, tant de lloguer com de compra, en una ciutat com Barcelona on el problema de l’habitatge necessita solucions eficaces.