Per Xavier Aragall

Des de fa un bon grapat d’anys, la Comissió Europea té un important programa de finançament de projectes de recerca i innovació en molts i diversos àmbits científics.  Sota la marca Hortizó 2020 aquest programa és molt conegut en universitats i centres de recerca arreu d’Europa, inclòs també a casa nostra.

Doncs des de l’estiu de l’any passat Sant Andreu és objecte de recerca dins el programa esmentat, i concretament sobre mobilitat urbana sostenible, és a dir com ens movem pel nostre poble, a peu, en bicicleta, transport públic, compartint cotxe, … conegut com a MUV que correspon a les inicials en anglès per a Valors de Mobilitat Urbana, aquest projecte vol fomentar un canvi de comportament dels ciutadans envers l’us de sistemes de transport sostenibles (és a dir que contaminin poc) i innovadors (que suposin un canvi respecte a la situació actual) en diverses ciutats europees.

El MUV és un  projecte vol fomentar un canvi de comportament dels ciutadans en relació a l’us de sistemes de transport sostenibles (és a dir que contaminin poc) i innovadors (que suposin un canvi respecte a la situació actual)

Juntament amb Sant Andreu, aquesta recerca s’està realitzant també a altres barris urbans d’Amsterdam (Països Baixos), Hèlsinki (Finlàndia), Palerm (Itàlia), Gent ( Bèlgica) i Fundao (Portugal) on es desplegaran proves pilot a partir d’aquest pròxim més de setembre.

639_imatge MUV_3
El projecte MUV proposa fer ús de les noves tecnologies i doncs recollir les nostres dades de mobilitat a partir d’una aplicació al telèfon mòbil

Per analitzar la mobilitat diària dels andreuencs i els seus comportaments quotidians, el projecte proposa fer ús de les noves tecnologies i doncs recollir les nostres dades de mobilitat a partir d’una aplicació al telèfon mòbil. Qui vulgui prendre part, podrà accedir a una aplicació que serà un joc on cada persona que participi guanyarà punts cada cop que es mogui de manera sostenible, és a dir, a peu, en bicicleta o bé amb transport públic. Amb els punts guanyats es podran aconseguir premis, regals, descomptes, … que atorgaran els comerços de proximitat.

Quin objectiu té?

Tal i com indiquen els responsables del MUV, “els resultats dels tallers, les dades de mobilitat individual compilades a través de l’aplicació i els recopilats per les estacions de monitorització ambiental, s’utilitzaran per inspirar noves polítiques de transport urbà que ja no es basaran en el flux d’automòbils, sinó en les necessitats reals dels ciutadans”.  I és que aquesta és una de les principals i més interessants novetats. Proposen repensar la mobilitat a partir d’estudiar com les persones ens movem i quines necessitats de proximitat tenim: com anem a comprar, a treballar, a l’escola etc.

EL MUV proposa repensar la mobilitat a partir d’estudiar com ens movem les persones i quines necessitats de proximitat tenim: com anem a comprar, a treballar, a l’escola etc.

En aquest sentit, el projecte MUV el que fa, “en lloc de centrar-se en els vehicles privats i en infraestructures urbanes amb llargs terminis i despeses”,  promou un canvi cap a opcions de mobilitat de petit format i més assequibles dirigides directament al ciutadà d’a peu i a les seves necessitat específiques en relació als seus desplaçaments diaris i mitjançant la participació activa dels ciutadans, comunitats, comerços locals i responsables de mobilitat.

639_ imatge MUV

Això vol dir que gràcies a l’actual tecnologia (mitjançant el telèfon mòbil) i la implicació dels veïns es pot estudiar fàcilment amb tot detall i dades reals, quins son els carrers per on passem més sovint, com varia la mobilitat segons les hores del dia, i per tant és fàcilment detectable com poder fer canvis (des de la freqüència d’un semàfor, a l’amplada d’una vorera etc. ) que permetin millorar la comoditat dels veïns per anar al mercat, a l’escola, passejar o comprar al es botigues properes.

Una aplicació al mòbil

L’apli639_imatge MUV_2cació del MUV per a telèfons mòbils, en desenvolupament en aquests moments conjuntament en sessions de co-creació en el barri i disponible la primera versió a partir de setembre, és un joc que permet jugar torneigs, missions i aventures inspirats en reptes de mobilitat específics de Sant Andreu. Per tant hi haurà la implicació tant dels ciutadans com del comerç local, per a qui formar part del projecte el MUV pot servir com a eina de màrqueting directe tot fent per campanyes efectives a fi de poder oferir als ciutadans diferents tipus de premis i alhora promocionar-se.  Aquest joc es basa en una experiència prèvia que es va fer a Itàlia, concretament amb la participació d’estudiants de la Universitat de Palerm i comerços locals, on es va aconseguir una reducció d’emissions de CO2 de fins al 40% entre els usuaris actius.

Els socis que porten a terme el projecte a la ciutat de Barcelona són per una banda l’i2Cat, Fundació i Centre de Recerca en Tecnologies de la Comunicació i Internet, i per altra banda l’ajuntament de Barcelona a través de l’IMI, Institut Municipal d’Informàtica.