En un resum ras i curt podríem dir que la primavera de 2019 a Sant Andreu ha estat fresca i seca. Ara bé, anem a desenvolupar una mica aquesta conclusió perquè puguem veure l’evolució en cadascun dels tres mesos d’aquesta primavera meteorològica compresa entre Març i Maig.

Vam iniciar primavera amb un mes de Març completament oposat els precedents. Ens els darrers 9 anys,  el mes de Març havia destacat per extraordinàriament plujós, amb una mitjana de més de 80mm, que climàticament era del tot irreal. El passat Març va trencar aquestes estadístiques i tant sols vam recollir 0,8mm convertint-se en el març més eixut dels darrers 16 anys de dades a Sant Andreu. Paral·lelament a això, el març fou càlid, amb una temperatura mitjana 1,1ºC superior al normal, en bona part degut a l’episodi càlid dels primers 15 dies, on vam arribar a superar els 23ºC de màxima.

650_Meteorologia
Elaboració pròpia

A l’abril van començar a canviar les tornes, portant-nos 8 dies de pluja , però de manera minsa, sense superar els 10mm en 24h en cap cas. Destaquen dues tongades, una a primers de mes i l’altre pels volts de Setmana Santa, coincidint amb un episodi de llevant entre el 20 i 24 d’abril. Aquest episodi ens va deixar molt més vent que no pas aigua a Sant Andreu.  Degut a que fou un mes amb molts núvols, la temperatura màxima es va quedar molt més curta i va donar com a resultat un abril més fresc del normal, -0,7ºC per sota de la mitjana.

Maig ha resultat el mes més plujós de tota la primavera i també el més fred. Hem recollit 78,4mm, concentrats sobretot en dues jornades molt plujoses, la del dia 3 i la del dia 24 de Maig, ambdues amb gairebé 24h de pluja continuada i més de 20mm/24h. L’altre dinàmica que es va confirmar fou el caràcter fresc, amb una temperatura mitjana 1,5ºC per sota del normal, aquest cop vàlid tant per les màximes com per les mínimes.

Mirant ja més enllà i amb el primes mes de l’estiu completat, podem dir  que Juny s’ha mostrat fred fins la darrera setmana, on una onada de calor ens ha deixat registres històrics. El passat 28 de Juny vam arribar als 37,2ºC de màxima, temperatura rècord per un mes de juny, superant en més de 2ºC els 35,1ºC del 29 de Juny de 2005. També val a dir que aquesta temperatura se situa com la 3ª més elevada de tot el registre històric, per sota des 37,8ºC d’Agost de 2018 i els 38,4ºC d’Agost de 2010. En quant a pluges hem iniciat l’estiu amb un panorama sec, només un dia de pluja al juny amb 20mm i una ratxa seca que sembla que vol persistir fins ben entrat juliol. El que també te ganes de continuar és la calor i s’albira un inici de Juliol , altre cop amb irrupcions d’aire càlid del sud.

No ens volem aventurar a vaticinar el temps per més endavant, però albirant un inici de juliol calorós i una dinàmica atlàntica activa a latituds baixes i allunyades de nosaltres, no veiem molts ingredients per un estiu fresc i plujós.

Sergi Corral Buela