A mitjans de setembre s’anunciava que ben aviat podria arribar la licitació per fer les obres de l’estació de rodalies de Sant Andreu Comtal, unes obres que formen part de l’actuació global del tren d’alta velocitat Sagrera-Sant Andreu. Aquestes obres han anat acumulant un llarg retard justificat sovint pel fet que hi havia un litigi judicial que implicava Adif, l’empresa responsable de dur a terme aquestes infraestructures. Més d’una dècada de retard de calendari, desviaments pressupostaris, dues operacions judicials per corrupció, un informe del Tribunal de Comptes precisant els milions d’euros de desviament, i finalment un arxivament judicial  ( just abans de les vacances d’estiu) de la principal causa de corrupció… Tot plegat es fa difícil d’entendre el perquè de tantes dificultats per executar una obra tan estratègica i sobretot com pot ser que passi tant desapercebut l’arxivament d’una causa on hi havia 80 milions d’Euros perduts. Finalment, un cop feta la infraestructura ferroviària, caldrà fer el parc i segellar finalment aquesta gran rasa que separa barris i districtes. Cal preveure altre cop 10 anys i més desviacions pressupostaries per poder gaudir d’aquest espai ciutadà tan necessari?

es fa difícil d’entendre el perquè de tantes dificultats per executar una obra tan estratègica i sobretot com pot ser que passi tan desapercebut l’arxivament d’una causa on hi havia 80 milions d’Euros perduts

652_foto monografia Xavier
Estat actual de les obres a la zona de l’estació de rodalies de Sant Andreu Comtal/ CAPAPEUS

El desviament pressupostari i aturada d’obres

L’any 2002 es creava la societat Barcelona Sagrera, Alta Velocitat, S.A. (BSAV) una empresa pública participada pel Ministeri de Foment (mitjançant Renfe i Adif), la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta empresa té com objectiu coordinar les obres ferroviàries i també les obres de transformació urbanística d’aquest gran espai urbà que va de Sant Martí a Sant Andreu passant per la Sagrera. El projecte havia d’estar acabat el 2006, ara fa doncs 13 anys.

L’any 2004 s’inicien els primers treballs però el ritme dels treballs va ser limitat, els terminis de finalització es van anar posposant, i no va ser fins l’any 2010 que no es van iniciar les obres de l’estació de tren d’alta velocitat, peça clau del projecte. L’any 2013, les administracions implicades acorden una reducció del projecte de l’estació, les dimensions seran més petites per tal de rebaixar el pressupost, es va donar com a explicació que la crisi econòmica iniciada el 2008 havia obligat a fer aquest replantejament.

652_vinyeta octubre
Capxavall; Jaume Montserrat

El mateix any 2013 el Tribunal de Comptes va advertir que s’havia detectat un desviament pressupostari de l’obra Madrid-Barcelona del 31%, que també implicava l’àrea de Sagrera-Sant Andreu. A continuació, l’any 2014 es produeix un fet que deixarà les obres gairebé aturades. En el marc de l’anomenada operació Yogui, es detenen fins a 10 persones acusades de malversació de cabals públics, s’apunta que 6 milions d’Euros s’haurien perdut irregularment en incrementar el preu de les despeses amb treballs ficticis i el tram més afectat era la construcció de via entre Sagrera i la Trinitat. El director de projectes i construcció d’Adif, va ser detingut.  Aquest fet va fer aturar les obres gairebé del tot. Els treballs de construcció eren gairebé inexistents quan un nou cas de corrupció esclata el 2016.  En aquesta ocasió es detenen fins a 14 persones de l’empresa Adif sota l’acusació d’inflar els costos de diverses obres. El desviament de diners arribaria fins als 82 milions d’Euros, que presumptament s’haurien pagat per treballs mai realitzats, o en cas d’haver-se fet, s’havien dut a terme fets amb materials i tècniques constructives més barates de les previstes però presentant factures com si es tractés d’obra feta amb materials i tècniques de primer nivell. Com a resultat les obres afectades resten paralitzades.

Represa d’obres i calendari de futur

El mes de juny de 2017, es van reprendre parcialment les obres de l’estació de la Sagrera. El Ministre Iñigo de la Serna (del govern popular), es va comprometre acabar l’estació de la Sagrera així com el col·lector de la rambla Prim, l’Estació de l’AVE i l’Estació de Sant Andreu Comtal, com a màxim a finals al 2020.

Obres al Parc linial
Plataforma que tapa el mar de vies al tram de la Sagera / ANDREU CARRASCAL

La represa de la construcció dels accessos, de l’estructura de la plataforma ferroviària de l’AVE i la reforma del sector de Sant Andreu havia de començar al tercer trimestre d’aquell mateix any 2017. Però el mateix Ministre de Foment avisava que aquell projecte restava pendent degut a la judicialització de les obres i caldria fer una modificació del projecte dels accessos i una auditoria hauria d’establir què s’ha executat realment i què no. Un cop finalitzada l’auditoria i fetes les modificacions es reiniciarien les obres. També el 2017 s’anunciava que pel que fa la fase de Sant Andreu,  s’iniciaria mes tard perquè restava pendent d’una auditoria “més complexa”.

Finalment el 2018 aquests treballs tornen a posar-se en marxa. Destaca el fet que s’iniciïn les obres del col·lector d’aigües residuals que passa per sota de la rambla Prim, una obra essencial per poder continuar la seqüència d’obres posteriors. Ara hi ha un nou govern del PSOE i la previsió que donen els nous responsables és que la plataforma que cobrirà les vies aviat estarà enllestida, però l’obra que ha de tapar aquesta plataforma i unir Sant Martí, la Sagrera i Sant Andreu, és a dir el Parc Lineal, no té un calendari definit, actualment com a mínim es parla de l’any 2023. És important tenir present que el parc serà la darrera obra que s’executarà, ja que fins que no estigui tota la infraestructura feta ( coberta de les vies, carrers adjacents etc), no es podrà recobrir amb verd.

Si bé de les obres de l’estació de la Sagrera s’ha fet fins al 30%, el sector de Sant Andreu que inclou plataforma inferior, vials i l’estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal quedaven pendents fins a acabar el procés judicial de corrupció.

S’arxiva el cas pel desviament de 82 milions d’euros

El passat mes de juliol, a les portes de les vacances de l’estiu es resol el cas de la desviació de 82 milions d’euros. El jutge va arxivar la causa que s’havia obert arran d’una denuncia de la Fiscalia Anticorrupció. Així mateix l’Advocacia de l’Estat que va exercir d’acusació particular, va presentar un escrit pel qual no s’oposava a aquest arxivament.

Segons el jutge que duia el cas, no s’ha pogut provar que hi hagués malversació de cabals públics, sinó que el desviament es va deure al fet d’haver de fer front a acabar amb urgència un seguit de  treballs d’infraestrucutra de gran complexitat dins dels terminis previstos, i això va provocar aquest sobrecost.

Com es pot llegir a l’inici de l’article,  aquesta causa que s’havia iniciat el 2016 era una derivada d’un cas anterior, l’operació Yogui de 2014. Aquest cas resta encara obert, ja que la seva complexitat a fet que s’hagués de prorrogar la investigació fins a finals d’any.

Obres al Parc linial
Tram davant del carrer Josep Soldevila on s’ha de fer el mosaic de Sant Andreu en el futur parc del camí Comtal / ANDREU CARRASCAL

L’estació de Sant Andreu Comtal

Si bé l’arxivament del cas de corrupció pot sorprendre, el que si que permet és superar el principal escull que impedia acabar l’estació de Sant Andreu. Ara un cop rescindits els antics contractes, l’actual ministre de Foment, va dir en una recent visita a les obres que la licitació de les obres de l’estació de rodalies seria molt properament. Caldrà fer seguiment d’aquesta obra ja que acumula un retard massa prolongat que incideix negativament en els seus usuaris i per això ha estat una reivindicació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar (AVV) en aquests darrers anys.

El Parc del camí Comtal, per quan?

Arran del projecte guanyador el 2011, és sabut que es tracta d’un projecte ambiciós i ben elaborat. Un projecte que vol teixir complicitats per allà on passa, el seu nom evoca al recorregut del Rec Comtal, i preveu un disseny de jardins atractiu i innovador. Cinc grans trams configuren un parc lineal que va des del pont de Calatrava (Bac de Roda) al Clot fins a la zona de Baró de Viver.  Afecten directament a Sant Andreu els trams anomenats Mosaic de Sant Andreu i el tram dels Horts de Sant Andreu. Àmbits que reconfiguren totalment l’àrea que va des del Pont del Treball fins al carrer Sant Adrià.

Des de l’any 2004, l’AVV va fer seguiment del projecte. La comissió Sant Andreu x Viure (TGV) va elaborar esmenes i reivindicacions a partir dels projectes existents, i es van aconseguir resoldre satisfactòriament diverses reivindicacions per a la millora del projecte.  L’espai guanyat on s’ha projectat la font  Major i la reordenació dels vials al voltant de l’estació de Sant Andreu, en són exemple. També es va treballar sobre el projecte del parc, i per bé que la visió global del projecte es considera interessant i molt bona, hi havia aspectes desacatats que caldria millorar. En aquest sentit, les principals reivindicacions serien:

652_projecte parc Cami Comtal

Els horts de Sant Andreu És un sector que considera que caldria replantejar seriosament. Tal i com es planteja ara, presenta un risc elevat d’acabar essent un niu de marginalitat.  Els diferents nivells d’alçada, la separació amb el costat que dóna a la Maquinista i sobretot el fet que no hi hagi cap pol d’atracció important fa que des de l’AVV es proposi que reformular-lo introduint espais per a horts urbans, seguint el model implementat des de l’Ajuntament en els darrers anys. Els horts acompanyats d’equipaments complementaris per a joves i gent gran poden esdevenir un focus d’atracció per a omplir el parc de veïns. També es planteja reordenar alguns trams d’aquest sector per tal projectar alguna plaça amb desnivells (tipus escenari) que permetés l’organització de concerts i activitats culturals a l’aire lliure.

La plaça de la nova estació.  La nova estació de trens de sant Andreu Comtal, tindrà un plaça nova, aquest espai suposarà una nova plaça en l’eix que ve de la plaça Comerç, creant així un corredor de places (Comerç, Orfila, Estació)  que configuren una important part de la personalitat del poble, té i tindrà una gran densitat de pas com a camí cap al C.C. de la Maquinista. En aquest sentit, es demana al projecte que tingui en compte aquesta continuïtat ambla trama urbana del barri, i també es demanarà la conservació de l’edifici antic de l’estació i que passi a ser un equipament per Sant Andreu.

 Els Mosaic de Sant Andreu. Es tracta d’un espai complex degut als desnivells que hi ha, i el projecte resol força bé aquesta dificultat.  Caldrà fer un seguiment proper de la connexió entre rambles ja que  cal potenciar-la. També resta que sigui explicat amb detall quin serà l´ús que es podrà fer de la plaça de la font major, ja que es preveu com a espai obert al públic però no es detalla més informació. En aquest tram també es vol comprovar que els forats de ventilació ( que necessàriament han de ser-hi) estiguin ben planificats i no trenquin l’estructura del parc.

Les terrasses de Baró de Viver És el sector final del parc i també serà el darrer tram que es construirà i per tant sobre el que després es faran els arranjaments per enjardinar i fer equipaments. En aquest sentit hi ha un més que probable risc que aquest tram es demori molt o fins i tot que no s’acabi fent.  Per l’AVV és clau i estratègic que aquesta zona del districte disposi dels equipaments que es preveuen i tingui un parc que enllaci amb el parc del Besòs, urbanitzant i dignificant uns espais tradicionalment abandonats de l’interès institucional.

Xavier Aragall