El govern municipal de Barcelona concreta les seves actuacions al Programa d’actuació municipal (PAM). Es tracta d’un recull que fixa els objectius del mandat municipal durant els propers quatre anys.  Dins del PAM hi trobem els Programes d’actuació de districte (PAD) que és on es concreten els objectius i actuacions específiques que es duran a terme per a cadascun dels deu districtes. Així doncs el PAD 2020-2023 per a Sant Andreu és el document base on l’Ajuntament detalla tot el que està previst fer a Sant Andreu.

645_pacificació meridiana
La remodelació de la Meridiana ha d’arribar fins a Fabra i Puig

Per a l’elaboració de l’actual PAM i PAD pels propers quatre anys, tal i com es va fer en l’anterior de 2016-2019,  s’ha posat en marxa un procés participatiu que hauria de permetre dir-hi la seva a entitats, associacions i ciutadania en general. Malgrat tot, per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar és impossible encabir en la web del procés participatiu totes les nostres reivindicacions a nivell d’equipaments, urbanisme, drets socials, etc. Creiem que el fet d’haver treballat durant una colla d’anys les necessitats del nostre poble i de tenir al darrera més de 700 sòcies i socis als que representem, ens dona legitimitat perquè les nostres demandes siguin escoltades amb l’atenció especial que mereixem i que no només comptin com una opinió més. Així doncs, un cop vist i llegit el document base del PAD, i fixant-nos només en el que fa referència al barri de Sant Andreu, presentem un resum de les principals propostes que fem, per tal que siguin contemplades i incloses:

En l’àmbit de salut,  demanem el retorn del servei de Pediatria al CAP Meridiana, així com promoure un servei més resolutiu al CUAP Casernes, incorporant traumatòlegs pediatres i tècnics de radiologia. També reivindiquem reconvertir la gestió privada de la rehabilitació domiciliària en gestió pública i la construcció d’una residència de Gent Gran i un Centre de Dia de titularitat i gestió pública. Cal, a més, establir mesures per controlar el servei ofert pels centres sanitaris concertats amb gestió privada.

634_foto sociosanitari
El CUAP Casernes. Foto: Cap a Peus

L’habitatge és un dels eixos més destacats per a l’AVV i per tant el PAD ha de contemplar la construcció d’habitatges públics i posar-los en règim de lloguer. A part dels previstos també proposem habitatge públic al carrer Gran de la Sagrera i Colorantes, a RENFE-Tallers i a Residència-Lanzarote. També, i com ha fet palès aquest període de confinament, demanem modificar les normatives de paisatge urbà per tal de que els nous habitatges que es construeixin tant protegits com lliures, incloguin balcó.  Finalment cal que es pugui sancionar els propietaris que tenen habitatges buits, fan ús turístic il·legal o cobren lloguers per sobre del llindar mínim establert a l’índex de preus de lloguer.

 

L’urbanisme és l’altre gran apartat on s’hi apleguen les reivindicacions. Les grans reivindicacions i potser les més transformadores pel poble són  la pacificació de la Meridiana fins Fabra i Puig eliminant dos carrils de circulació de cotxes, i la redacció del projecte de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo, eliminant en la seva totalitat els murs que hi ha.  L’altra gran actuació és en la cobertura de les vies de tren, on cal aconseguir la inversió necessària de les tres administracions per construir la zona verda i els equipaments previstos en la cobertura de les vies, i en el projecte del Parc del Camí Comtal donar prioritat a la connexió entre la Rambla Prim i Onze de Setembre.

Obres al Parc linial
Tram davant del carrer Josep Soldevila on s’ha de fer el mosaic de Sant Andreu en el futur parc del camí Comtal / ANDREU CARRASCAL

També proposem la realització dels projectes previstos pel Pla de protecció del Nucli històric, un cop fetes les expropiacions: plaça de les Dones de Motor Ibérica, equipament i plaça Elisa García, entrades a la Fabra i Coats, zona verda al carrer Irlanda davant de l’escola Mestre Gibert, equipament al carrer Dr. Balari i Jovany, etc.  Així mateix proposem que s’estudiï la possibilitat de traslladar serveis municipals d’àmbit de ciutat que actualment estan pagant lloguer a privats (p.ex. servei d’Urbanisme o Institut Municipal d’Hisenda) al solar qualificat d’equipaments a les Casernes de Sant Andreu. A l’espai de casernes hi proposem també un equipament esportiu amb piscina i gimnàs. També cal promoure el soterrament de la subestació transformadora d’Endesa de la plaça de la Primavera, i buscar la forma de tirar endavant el pla especial de reforma interior (PERI) Campeny. Pel que fa a mobilitat proposem el carril bici segregat a Torras i Bages i a Fabra i Puig i concretar una campanya de promoció per una mobilitat cívica que eviti la pressió dels sistemes de mobilitat més forts cap als més febles.

Proposem també que no es desenvolupin les propostes del PAD per impulsar el turisme. Cal repensar de manera profunda el model turisme a la ciutat i als districtes

En l’àmbit de l’educació mantenim la necessitat de creació d’una oficina única de pre-inscripcions de tots els centres sufragats amb fons públics amb publicitat. Així mateix que l’escola bressol prevista a Casernes sigui de titularitat pública. També la construcció d’un Centre de Formació Professional de titularitat i gestió públiques.

Finalment, per tal de reforçar la participació ciutadana proposem la necessitat de garantir la presència de la representació política pertinent a les comissions de treball i seguiment, així com en els consells sectorials i ciutadà, per tal que es puguin prendre compromisos i complir-los.

Des de l’AVV farem un seguiment de ben a prop de la implementació de les actuacions previstes i veurem doncs el grau de compliment o incompliment de les mateixes.

Xavier Aragall i Gemma Armengol