Foto: Marc Garcia Reyes

Durant el passat juliol vam tenir l’alegria de poder veure el resultat de la restauració de la cúpula de la parròquia de Sant Andreu.

El resultat final es fruit de molts anys de treball, des de la campanya veïnal “Salvem la cúpula” iniciada als anys noranta per Isabel Roig arran d’un seguir de despreniments a partir dels quals es van poder detectar esquerdes preocupants, fins a la tasca de mossèn Albert Taulé com a Rector amb qui es va fer el primer informe de desperfectes, i mossèn Martí Visa (1997-2007) qui després de gran dedicació i insistència, va poder signar un conveni entre el Bisbat, l’Ajuntament i la Generalitat que permetria tirar endavant la restauració.

En principi la restauració s’hauria d’haver iniciat l’any 2007, però els retards s’havien anat acumulant per diversos motius tan econòmics com tècnics. Cal tenir present que la cúpula té 15 metres de diàmetre i està situada a 50 metres d’alçada, essent la segona cúpula més gran de Catalunya, restaurar-la té doncs unes dificultats afegides i precisava una bona planificació tècnica, sobretot a nivell arquitectònic.

A finals de maig de 2019 s’iniciaven les obres, primerament es va haver d’instal·lar una bastida de 66 metres, aproximadament uns 20 pisos, de forma circular en la part superior per tal que es pogués treballar en tot el perímetre de la cúpula. Calia arreglar les esquerdes causades per la diferència de temperatura entre l’exterior, que sempre rep la radiació del sol i l’interior a l’ombra. També s’ha reforçat l’estructura de l’edifici i s’han eliminat les humitats. Tot plegat han estat al voltant de 12 mesos de treballs de restauració.

Pel proper novembre durant la Festa Major, s’està preparant per part de la Comissió “Recuperarem la Cúpula” l’acte d’inauguració oficial de la cúpula de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, que donades les circumstàncies actuals del Covid-19, està previst que sigui virtual, amb participació de diferents entitats del poble de Sant Andreu, un acte que del passat ens porti al futur d’aquest símbol distintiu de Sant Andreu, patrimoni doncs del nostre paisatge i que finalment s’ha recuperat deslliurant-se de la malla protectora que l’embolicava des de feia gairebé 15 anys.

Redacció