La remodelació de la Meridiana i la construcció de l’estació de trens de la Segrera i els arranjament de tota la seva àrea d’influència, són dues grans transformacions urbanístiques que estan cridades a tenir una gran incidència en la configuració de Sant Andreu. Ambdues intervencions han rebut també l’impacte del Covid-19, i els calendaris d’obres sembla que es poden endarrerir.

La reducció d’un carril per banda, permetrà la creació d’un tram central per a bicicletes. Font: Ajuntament de Barcelona.

En el cas de la Meridiana, el punt de partida és que de cara a l’actual legislatura (2019-2022) hi ha el compromís d’eliminar un carril d’entrada i un de sortida des de Glòries fins a Fabra i Puig. Aquesta proposta va ser reclamada per la majoria d’associacions de veïns i veïnes dels districtes de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí, membres del col·lectiu Som Meridiana.  Una mesura que ha de ser un pas valent per reduir la contaminació atmosfèrica i millorar l’aire que respirem. El primer tram entre Glòries i Mallorca ja està enllestit, el següent tram que es farà és de Mallorca a Josep Estivill (on hi ha l’església triangular de Sant Joan Bosco). Un cop acabat aquest tram, s’iniciaran les obres fins a Fabra i Puig. Segons l’Ajuntament, tal i com s’indicava en la darrera reunió informativa, la redacció del projecte es farà entre desembre d’enguany fins al junt del 2021. La licitació d’obres hauria d’acabar el gener de 2022 a partir d’aquest moment s’iniciarien les obres que tenen prevista una duració de 20 mesos fins al setembre de 2023. Caldrà seguir de prop que aquest calendari no es vegi alterat pel Covid-19, doncs la necessitat de reduir els fums contaminants i causants del canvi climàtic és cada cop més urgent. Per altra banda, hem reclamat a la regidora d’urbanisme Janet Sanz que cal seguir pacificant la Meridiana en el tram de Fabra i Puig fins al nus de la Trinitat. I que la feina de projectar aquesta fase s’ha de fer en aquesta legislatura.

Aspecte de la nova estació amb els voltants enjardinats. Font: Ajuntament de Barcelona

D’altra banda, l’estació de tren de Sant Andreu Comtal, infraestructura llargament reivindicada per l’AVV de Sant Andreu des de l’any 2015 durant els quals ha organitzant cada novembre una encadenada reivindicativa. El passat mes de juny rebíem la notícia de la licitació de les obres. S’adjudicaven a l’empresa Copcisa per un pressupost de 6,3 milions d’Euros amb un termini d’execució d’11 mesos. Així mateix des de l’Ajuntament hi ha previst fer coincidir aquesta construcció amb l’arranjament dels voltants de l’estació, que es preveu que sigui zona verda. Cal recordar que la nova estació quedarà integrada en el futur parc lineal Sant Andreu-La Sagrera, els seus accessos tant des del costat de Sant Andreu com des del costat de la Maquinista, permetran tenir un itinerari directe que uneixi ambdós costats i tenir un accés directe al parc des del centre de Sant Andreu. Si les obres s’inicien a principis de tardor, podria ser que l’encadenada d’enguany sigui la darrera. Tot i així, fins que no s’iniciïn les obres no podem tenir la seguretat encara de tenir l’estació el 2021. A més en el projecte del parc lineal queda molta feina per fer, cal restablir la comunicació de la rambla 11 de setembre amb la rambla Prim, cal urbanitzar el triangle ferroviari, cal construir el parc sobre milers de metres quadrat entre el c/Sant Adrià i la rambla 11 de setembre, cal continuar amb els vials soterrats, …. Calen moltes altres coses que seguirem reivindicant.