El passat consell de barri ( que potser caldria dir-ne de poble) de novembre es van tractar diversos temes d’interès per als veïns, i sobre els que l’AVV té especial interès o reivindicacions específiques. Un dels temes, el cas del tanatori a la zona de casernes ja ha estat detallat en l’article de la pàgina 11, on s’esmenta que les associacions de veïns no estan d’acord en la manera com s’ha pres la decisió de fer-lo, oposant-se a la construcció d’aquest.

Un altre tema, la remodelació de la Meridiana que estava previst de completar a fi-nals del 2023, i no arribarà a Sant Andreu fins al proper mandat. En aquest cas, cal tenir present que per a l’actual legislatura (2019-2022) hi havia el compromís d’eliminar un carril d’entrada i un de sortida des de Glòries fins a Fabra i Puig. Aquesta proposta havia estat reclamada per la majoria d’associacions de veïns i veïnes dels districtes de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí, membres del col·lectiu Som Meridiana. Una mesura que ha de ser un pas valent per reduir la contaminació atmosfèrica i millorar l’aire que respirem. La darrera informació que teníem era que per l’últim tram d’obres fins a Fabra i Puig, hi havia previst la licitació d’obres cap a primers de 2022 i les obres tenien prevista una duració de vint mesos fins al setembre de 2023. Ara la Covid ha fet alterar aquesta planificació. Caldrà seguir de prop que aquest calendari no es vegi modificat altre cop, ja que la necessitat de reduir els fums contaminants i causants del canvi climàtic és cada cop més urgent.

Un altre tema tractat durant el consell, és que s’estan preparant un estudi de mobilitat al carrer Gran per reorganitzar els horaris de càrrega i descàrrega. Per a l’AVV de Sant Andreu, un dels elements a resoldre del nou carrer Gran és efectivament la regulació dels vehicles. Ha costat, i massa vegades encara passa, que els camions i furgonetes que són proveïdors de les botigues del carrer, no circulen ni descarreguen dins l’horari establert. Mentre que els cotxes en general, per bé que ja no passen els vehicles que passaven abans, sovint segueix havent-hi un trànsit constant allà on haurien de ser preferents les persones. Ha calgut insistir en la necessitat de senyalitzar ben clarament que és un espai pacificat amb preferència per als vianants. D’altra banda, es pot veure sovint com hi ha cotxes que ocupen voreres com si fossin una àrea de càrrega i descàrrega, envaint l’espai de vianants. Són casos sobre els quals cal fer especial seguiment, ja que de no corregir-se espatlla tot l’esforç de pacificació.

Finalment, fem esment de les obres pel nou Mercat, obres que s’estan executant dins del termini establert (finalització obra estiu 2021) i obertura prevista de cara al mes de novembre o desembre 2021. Tot esperant que l’impacte de la Covid-19 es pugui superar aviat, cal tenir present que el nou mercat haurà de tenir en compte com es compra avui i com es comprarà en els pròxims anys. Els canvis en els hàbits de compra i també la reconfiguració del model comercial altament competitiu, les amenaces que hi ha sobre el comerç de proximitat com ara la competència dels centres comercials cada cop més atractius per a joves (que són els compradors del futur), les lleis de liberalització d’horaris (que es proposen en l’àmbit estatal) que permetrien desenvolupar uns horaris que serien letals per al model de comerç de proximitat. Aquests factors fan que el mercat de Sant Andreu hagi de replantejar-se, més enllà de la renovació i modernització de les instal·lacions, quin ha de ser el model que permeti projectar-se cap al futur amb èxit.

Redacció