A finals del mes de maig va iniciar-se a Sant Andreu la prova pilot de recollida de residus porta a porta, un projecte que vol ser un assaig per trobar una nova manera de recollir les deixalles i aconseguir que més de la meitat dels residus produïts a Barcelona siguin recollits de manera selectiva i per tant afavorir el reciclatge i reduir l’impacte de la gestió de residus sobre el medi ambient (contaminació, emissió de gasos d’efecte hivernacle…).

Primers dies de la nova recollida d’escombraries / ANDREU CARRASCAL

El nou sistema implica deixar davant de casa els residus separats segons sigui paper, envasos i plàstics, orgànic o bé rebuig a partir d’un calendari concret que indica uns dies de la setmana específics per a cada fracció de deixalles. Els residus es deixen a la porta de casa entre les vuit i les deu del vespre i es recullen a partir de les deu. Per a l’orgànic es proporciona un cubell per deixar-lo al carrer el dia de la recollida. Els edificis amb molts pisos disposen de contenidors comunitaris i espais específics preparats on deixar-los. Per al vidre es segueix el sistema d’abans, ja que els contenidors verds continuaran al carrer.  Els comerços petits seguiran aquest model i els que generen més residus diaris tenen un calendari específic amb més freqüència de recollida. La primera fase s’iniciava el 24 de maig en un perímetre al voltant d’una part del nucli antic i es preveu una segona fase de cara a l’octubre que ampliarà el porta a gran part de Sant Andreu.

Primers dies, primers desajustos

Els primers dies de funcionament van aparèixer tot un seguit de disfuncions que van fer aixecar un bon nombre de crítiques. Quatre dies després d’haver-se iniciat el porta a porta, centenars de veïns s’aplegaven davant la seu del districte per queixar-se del nou sistema de recollida, considerant-lo una imposició feta sense haver consultat els veïns. Així mateix, sense estar en contra de la recollida selectiva, si que es queixaven del mal funcionament del model posat en marxa. L’element central de les queixes, era el fet de trobar-se sense recollir aquelles bosses d’escombraries que no estaven situades al lloc indicat, deixant un paisatge de bosses amuntegades al voltant dels contenidors de vidre, al voltant de papereres o bé bosses de fracció orgànica no recollides en no estar dins dels cubells proporcionats per l’Ajuntament.

Primers dies de la nova recollida d’escombraries / ANDREU CARRASCAL

Durant el cap de setmana, hi va haver força seguiment als mitjans de comunicació sobre les queixes al voltant de la recollida. El debat era al carrer i era motiu de conversa entre els andreuencs. Una setmana després de l’inici,  es va celebrar una sessió del Consell de Barri, on els veïns en desacord van expressar altre cop el seu descontent, arribant a moments de tensió entre els representants municipals, entre els quals hi havia la regidora de districte Lucía Martín de Barcelona en Comú, i el grup de veïns que van anar a presentar les seves queixes. Per la seva banda, des de l’Ajuntament es van reconèixer alguns desajustos en el funcionament que calia millorar però donaven per bo el sistema implementat i anirien solucionant tot allò que no estava anant bé.

Una reivindicació històrica

L’inici accidentat i el model millorable implementat fins ara, no ha de fer perdre la perspectiva que darrere de la recollida selectiva hi ha molts anys de reivindicacions per a frenar l’impacte ambiental i sobre la biodiversitat que crea l’actual model de gestió de residus centrat bàsicament en la incineració i els abocadors. La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) forma part de la Plataforma Ciutadana Residu Zero i aquest organisme format per múltiples plataformes ciutadanes arreu de les comarques de Catalunya va presentar al Parlament de Catalunya les bases d’una llei catalana de residu zero. Una llei que hauria de confrontar el model de consum amb la generació de residus. És a dir obligar als fabricants a corresponsabilitzar-se de la gestió de residus.  Pel que fa a Sant Andreu, l’Associació de Veïns i altres entitats com ara el Centre d’ecologia i projectes alternatius (CEPA), i l’Ateneu l’Harmonia fa anys que s’han adherint a la reivindicació del residu zero.

Però encara som lluny del residu zero, i la recollida selectiva ha de ser el primer pas per establir un sistema de recollida eficient (el sistema de contenidors que tenim no ho és) que ha de permetre arribar a un sistema eficient de reciclatge, sobretot de residus plàstics i la fracció de rebuig.  I també ha de ser un primer pas per anar prenent consciència que després de reciclar haurem d’aprendre a reutilitzar i finalment a reduir el volum de deixalles que produïm. Si no reduïm l’actual quantitat de tones que generem, ni la recollida selectiva ni el reciclatge podran aturar la destrucció per contaminació de la biodiversitat i hàbitats naturals del nostre país i l’efecte dels plàstics i deixalles sobre el sòl, els rius i els mars.

Primers dies de la nova recollida d’escombraries / ANDREU CARRASCAL

Sense oblidar l’impacte sobre la generació de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que incideixen en el canvi climàtic. Val a dir però que la contribució de la gestió de residus a generar aquests gasos és un 5% del total de gasos generats segons l’informe d’”Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990-2018” de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, mentre que els transports, la indústria i la construcció en generen més de la meitat (caldria doncs pensar en fer extensiu l’esforç per combatre aquests gasos, no només al ciutadà sinó també obligant als sectors responsables a reduir els gasos que genera). Per tant, tal i com ens indica Sergi Corral Buela, meteoròleg i col·laborador del Cap a Peus “els gasos que s’emeten en la incineració és un fet greu, però el problema principal en l’actual gestió del creixent volum de residus que produïm és l’impacte sobre el medi ambient, la contaminació i els abocadors de residus, una problemàtica que va més enllà de la crisi climàtica”. El problema de fons, ens recorda en Sergi, és que darrera s’amaga “una crisi de sistema el qual explota uns recursos limitats generant una contaminació massiva que s’està carregant la biodiversitat”.

Ens costa de creure que ja s’hagi acabat el temps de poder generar deixalles de manera irreflexiva i sense pensar en l’impacte que pugui tenir, però sembla que la festa s’ha acabat. Costarà canviar hàbits, però caldrà cercar alternatives al sistema depredador actual. O reduïm la quantitat d’envasos i rebuig que generem en el nostre dia a dia, o el problema ambiental que tindrem farà que les disfuncions del porta a porta siguin el menor dels nostres problemes.  L’actual equip municipal ho farà d’una manera, cal fer-ne crítica constructiva perquè els carrers no s’omplin de bosses aquí i allà.  Però vindran altres equips municipals i altres alcaldes i hauran d’implementar la recollida selectiva i també caldrà criticar-ne constructivament allò que no funcioni. Però d’una manera o d’una altra hem d’anar fent-nos la idea que la nostra actitud alhora generar residus ha de canviar i aplicar al nostre dia a dia allò de que “no és més net qui més neteja sinó que menys embruta”.

Comunicat de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar sobre el porta a porta. Un sistema necessari però clarament millorable.

Després dels primers dies de recollida porta a porta de les escombraries, s’ha generat força debat i des de l’AVV volem aclarir la nostra posició.

Malgrat dècades de campanyes de sensibilització, treballant el reciclatge a les escoles, etc., amb el model actual Barcelona fa anys que no supera el 39% de selecció de les escombraries. Una quantitat molt important dels nostres residus no es reciclen i durant dècades han anat a parar a altres països, a l’abocador o s’incineren a la fàbrica de ciment o a les incineradores. Aquesta realitat és clarament insostenible, al límit del col·lapse de residus i climàtic.

Per tal de canviar de model, l’Ajuntament tira endavant una recollida porta a porta i se’ns demana un esforç a la ciutadania i al comerç. Des de l’AVV, quan ens en vam assabentar, vam contrastar amb persones independents que treballen en la gestió de residus. Ens van confirmar que aquest és el mètode que s’ha demostrat més eficaç per augmentar la selecció correcta dels residus, amb dades d’anys de porta a porta en molts municipis catalans i en diverses ciutats europees i del món (Lleida i Milà, per posar dos exemples). No es tracta, doncs, de cap invent nou.

A les reunions prèvies vam insistir que els productors d’envasos s’haurien de fer responsables de recuperar-los i assumir les despeses de fer-ho, segons ho estableixen les directives europees. També vam demanar que es dediqués el temps que calgués a fer reunions de veïns, punts informatius, i que es fos flexible per adaptar la proposta a les necessitats de cada tipologia d’edifici. Vam defensar que s’implantés una rebaixa en les taxes per les persones que ho fan correctament, rebaixa que de moment no està prevista (ni tampoc sancions).

En resum, nosaltres ho hauríem fet diferent. Però no podríem dir que a la nostra entitat defensem l’interès general, el Medi Ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i al mateix temps oposar-nos al porta a porta com a sistema de recollida perquè ens suposa un esforç individual. Un sistema que les dades que tenim diuen que és el més eficaç (si el algú en té d’altres, estarem encantats que ens les faci arribar). La nostra posició d’intentar aconseguir entre tots que funcioni, malgrat les dificultats, la vam debatre i aprovar a l’Assemblea general de socis i sòcies, que va tenir lloc el passat 30 de març.

Entenem que per molts veïns i veïnes és un problema l’horari (que de fet ja era obligatori en els contenidors) i que hi ha disfuncions i problemes concrets que cal millorar. És un esforç afegit, que costa d’entendre especialment per tots aquells que ja separàvem els residus però cal pensar en el benefici ambiental que aconseguirem. Creiem que tots plegats hem de ser crítics però de forma constructiva, buscant solucions a les situacions individuals en el marc de la pròpia escala de veïns, o exposant-les a l’Espai Josep Bota, Recinte Fabra i Coats (658 54 08 45, portaaportasantandreu@bcn.cat). Naturalment, com sempre, si des de l’Ajuntament no es resol una situació concreta podeu demanar-nos ajuda a l’AVV, ja que seguirem participant a les reunions de seguiment. De fet, ja n’hem detectat i traslladat alguna. Igualment, des de la nostra entitat continuarem reclamant els canvis que creiem que millorarien el sistema.

Volem acabar aquest comunicat felicitant a la major part dels veïns i veïnes de Sant Andreu que estan demostrant a cada porteria que SÍ que és possible; i que només cal voluntat i una mica de paciència. Us animem, doncs, a fer correctament la separació i recollida de la brossa. Depèn de nosaltres!

AVV Sant Andreu de Palomar