El passat 4 de juny a les tres quarts de nou, em reuneixo amb els amics de l’Ateneu de Sant Andreu, institució centenària fundada l’any 1885 amb una llarga tradició cultural i gran arrelament al nostre poble, per fer una revisió de les activitats que duen a terme en l’àmbit del teatre i copsar les seves opinions sobre l’actual escena teatral de Sant Andreu.

Al pati de cadires de la sala d’actes, em rep la Núria Olivé, responsable dels tallers de teatre del centre, amb un somriure generós i la vitalitat que desprenen els seus ulls, símptoma inequívoc del cúmul d’inquietuds que omplen la seva vida. En Francesc Garrabella, facilitador de la trobada, ens acompanya i exerceix de bon amfitrió fent la pertinent presentació protocol·lària. Sense més preàmbuls abordem de ple la tasca teatral de l’Ateneu.

Joan: Com s’estructura la vostra activitat?

Núria: Comptem amb 11 grups estructurats per edats de cada dos anys i a partir dels 18, en grups que conformen les distintes companyies de l’Ateneu.

Joan: Així doncs, es podria entendre que la labor que potencieu és la formativa?

Núria: Tots i totes les participants paguen una quota mensual per assistir als nostres tallers. Al llarg del curs abordem la preparació d’una representació teatral i es combina amb activitats orientades a consolidar els preceptes bàsics de la interpretació. Els beneficis que aporta la disciplina són múltiples i extrapolables a molts àmbits i tipus de perceptors/es: la potenciació de la part artística de la persona, el desenvolupament de pautes educatives i el creixement en valors, l’adquisició de competències en la correcte expressió oral i corporal …, totes aquestes facultats que promulga el teatre són font de gran valor per a equips docents o altres col·lectius que poden compartir-ne l’interès.

Joan: Com és la dinàmica del curs en la preparació de l’obra teatral?

Núria: Fins el mes de febrer, ens centrem en la preparació i aprenentatge del text. Seguidament, s’inicia el periple d’assajos i el mes de juny es destina a la posada en escena amb públic.

Joan: La pandèmia ha incidit en el desenvolupament habitual de la vostra activitat?

Núria: Evidentment. La pandèmia ens ha exigit afinar l’enginy per no aturar l’activitat. Hem abraçat les noves tecnologies per proposar exercicis alternatius i personals que persegueixen assolir els objectius plantejats al llarg del curs i no perdre la dinàmica de grup: monòlegs, improvisacions … compartides a través de Google Meet.  També, s’ha hagut d’adequar la durada de les peces a representar a final de curs davant la limitació del règim d’assajos presencials. Tot i així, estem molt contents del seguiment i l’èxit de les activitats proposades, fet que ens obre un ventall de possibilitats en futur més pròxim.

Joan: Com valoraríeu l’estat de salut del teatre a Sant Andreu?

Núria: No tinc prou referències per emetre una opinió amb criteri. Soc responsable dels tallers a l’Ateneu de Sant Andreu i, en aquest sentit, no he tingut més contacte amb el teatre del vostre poble. Forma part de la meva activitat professional i no conec el circuit de teatre amateur del nostre entorn. El que és un fet que puc constatar és la crisi de públic que s’ha de patir davant la gran oferta digital, tant a nivell professional com amateur.

Francesc: Comptem amb un públic molt fidel. Tal com diu la Núria, en els darrers anys s’ha observat una davallada en l’assistència en les representacions teatrals, però el nucli d’assidus a l’Ateneu és important i el fet de treballar amb gent jove ens permet mantenir el públic consolidat i revitalitzar-lo amb el públic afí a les noves generacions que participen i perpetuen la seva activitat al centre. De tota manera, la regeneració del públic es constata com el gran repte a assolir.

La companyia Forat sense Fons de l’Ateneu, va representar Terra Baixa d’Àngel Guimerà el febrer de 2020

Joan: Creus que seria beneficiós la col·laboració entre les distintes entitats teatrals del nostre poble per potenciar el teatre amateur a Sant Andreu? En moltes ocasions, em sembla percebre que existeix una oferta concentrada en dates molt delimitades, com la Festa Major, i una manca de coordinació en les propostes, on certes obres són representades una i una altra vegada de forma recurrent en diferents entitats. 

Francesc: Si més no, es constata una guerra de cartells en els carrers que no s’emmarca, precisament, en el respecte pel treball dels altres. Nosaltres treballem per crear una “cultura de teatre” a l’Ateneu. Un dels objectius que ha perseguit sempre Forat Sense Fons amb l’ajuda de la resta de grups. Actualment, la companyia presenta quatre muntatges per temporada i coordina la realització tècnica de la resta de grups de l’Ateneu; la qual cosa permet mantenir una programació regular i variada. Al llarg dels anys, hem comptat amb la col·laboració de grans actius del teatre amateur de Sant Andreu com l’Ignasi Álvarez o la Dolors Roca, fet que evidencia l’esperit de portes obertes de l’Ateneu.

En aquest instant, amb un aire de murri, s’incorpora a la conversa en Ramon Garrabella, President de l’Ateneu, que ens escolta des de la distància i també hi vol dir la seva.

Ramon: Al llarg de tots els anys participant i dirigint l’entitat, el que he pogut constatar és que cal tenir un criteri clar i la mà estesa per a que les coses funcionin. Es poden tenir en consideració totes les opinions però s’ha de ser ferm en la defensa de la institució i l’assoliment dels objectius que han de propiciar la seva viabilitat i el seu futur.

Doncs queda dit, tot animant-vos a que traieu el nas en alguna de les múltiples propostes i activitats que ofereix aquesta entitat centenària del nostre poble. 

Joan Trias