Sí, Josep t’ha toca a tu. Tens 57 anys, estas casat i teniu dos fills. Has treballat en el món de la programació robòtica, maquinària industrial i en fotografia; tanmateix estudiós de la informàtica, video i expert en xarxes socials. Vas formar part de l’equip fundador del Grup de Pintors de Sant Andreu i, progressivament augmentaves la implicació amb l’entitat començant per la secretaria l’any 2004, amb companys com el polifacètic Josep L. Buils, Montserrat Arbós, la M.Rosa Guri també poeta, el malaurat Duran, el Abella, el propi Francesc Porret i d’altres. Junts milloràveu el grup i sense opositors arribes a la presidència l’any 2014 substituint al lloat senyor Porret.

En un principi el local “social” del grup era el Centre Cívic (gran de Sant Andreu), reactivat i remodelat l’ateneu “l’Harmonia” tinguérem la oportunitat d’afegir-nos al projecte amb un nou local dintre el complex de Can Fabra. Disposem de despatx, sala de reunions I taller que, tot I ser compartides amb altres entitats, les trobades són més folgades i profitoses.

Ara et pregunto: Quina és la finalitat del Grup de Pintors de Sant Andreu? Les idees principals del grup sempre han estat potenciar l’art entre tots els artistes que el componen i plantejar reptes per treballar la ment de l’artista per aconseguir creacions impensables.

Hi ha nous projectes? L’última activista incorporada al grup és realitzar la programació de tallers presencials participatius per investigar diferents tècniques pictòriques. Així com realitzar cursos gratuïts mitjançant connexions en directe des del compte d’Instagram.

De dos a tres exposicions dels primers anys hem passat a sis o set dels últims, amb bones participacions. Home de recursos I solucions, t’agrada fer-ho tot tu, com si no. confiessis en els altres, delega feines, no aniràs tan ofegat, tot i que escoltes opinions I les apliques si les consideres factibles. Sempre trobes la qualitat-preu. Un bon president.

Ets curiós? Aquest és el tema de la exposicióactualment en cartel en el Centre Cívic de Sant Andreu (Gran de Sant Andreu). No era la idea original, s’ha hagut de canviar diverses vegades el projecte original per motius de seguretat envers la covid, així i tot es manté el títol. Esperant una bona acollida.

Josep Font